Käyttöehdot

Yleiset ehdotFestivus Media BV: n käyttöehdot


Tämän sivuston käytön ja vierailun aikana, sekä muiden tarjoammiemme palveluiden aikana, yleiset ehdot ja edellytykset pätevät.Artikla 1. Määritelmät


1.1 Näissä Käyttöehdoissa alla olevilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on seuraava merkitys:
 • Tili: Käyttäjän henkilökohtainen tila Alustalla, johon Käyttäjä voi sijoittaa henkilökohtaisia tietojaan ja mielenkiinnon kohteitaan, johon Käyttäjällä on pääsy käyttäen Sisäänkirjautumistietoja ja jonka Profiili näkyy Alustan toisille käyttäjille;

 • Viesti: digitaalinen, suojattu viestintä, jota voidaan vaihtaa Käyttäjän ja alustan toisten käyttäjien välillä, jos Käyttäjällä on Alustan täysi käyttöoikeus ja jokä näkyy Käyttäjälle hänen Tilillään;

 • Pisteet: Alustalla käytössä oleva virtuaalinen arvoyksikkö, joita Käyttäjä voi hankkia Artikla 4 ehtojen mukaisesti ja joita Käyttäjä voi käyttää saadakseen täyden käyttöoikeuden Alustaan esimerkiksi lähettääkseen ja lukeakseen viestejä;

 • Sisältö: kaikki Käyttäjän Alustassa julkaisema ja lähettämä aineisto sisältäen mutta ei rajoittuen Profiiliin, viesteihin ja muuhun aineistoon;

 • Palvelu: Festivus Media BV:n Käyttäjälle tarjoama Viihdepalvelu, joka on määritelty Artiklassa 3;

 • Sisäänkirjautumistiedot: Käyttäjän antamien käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmä, jolla Käyttäjä pääseen kirjautumaan Tiliin ja joilla hän voi käyttää Alustaa;

 • Immateriaalioikeudet: kaikki immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, patenttioikeudet, mallioikeudet, toiminimioikeudet, oikeudet tietokantoihin ja lähioikeudet sekä verkkotunnusten nimet ja tietotaito sekä niihin liittyvät oikeudet;

 • Festivus Media BV: oikeushenkilö Festivus Media BV, jolla on rajattu vastuu jonka kotipaikka on Rijkswijk (Alankomaat) ja jonka päätoimipaikan osoite on Bezuidenhoutseweg 161, Haag, Alankomaat, ja joka on rekisteröity kauppakamarin kaupparekisteriin rekisterinumerolla 60194235;

 • Käyttäjä: Tilin luonut luonnollinen henkilö, joka on hyväksynyt Käyttöehdot ja joka jolla on sen johdosta oikeus käyttää Alustaa;

 • Käyttöehdot: nämä Festivus Media BV:n käyttöehdot, jotka muodostavat sitovan sopimuksen Käyttäjän ja Festivus Media BV:n välille;

 • Osapuoli/Osapuolet: Festtivus Media BV ja/tai Käyttäjä;

 • Alusta: Festivus Media BV:n kehittämä sovellus, johon voidaan kirjautua Internetsivun kautta ja jota Käyttäjä voi käyttää luotuaan Tilin;

 • Yksityisyyskäytäntö: Festivus Media BV:n yksityisyyskäytäntö, joka on saatavissa tällä Internetsivulla;

 • Internetsivu: Festivus Media BV:n internetsivu sekä alasivut, joiden verkkotunnuksen kautta Käyttäjä voi kirjautua Alustalle. • Artikla 2. Yleistä


  2.1 Festivus Media BV:llä on aina oikeus muuttaa ja/tai täydentää näitä Käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutokset ilmoitetaan sähköpostin tai Alustan välityksellä ja muutokset astuvat voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksesta. Ehtojen uusin versio on saatavilla Alustalla ja Internetsivulla. Jos Käyttäjä jatkaa Alustan käyttämistä Käyttöehtojen muutoksen jälkeen, hän hyväksyy siten peruuttamattomasti muuttuneet Käyttöehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettuja Käyttöehtoja, hänen on irtisanottava Tilinsä Artiklan 12 mukaisesti ja poistettava Tilinsä, minkä jälkeen Käyttäjä ei voi enää käyttää Palvelua.

  2.2 Käyttäjän asettamien osto- tai muiden ehtojen soveltaminen on täten nimenomiasesti suljettu pois eivätkä sellaiset ehdot siten sido Festivus Media BV:tä.

  2.3 Jos joku Käyttöehtojen ehto on mitätön tai julistetaan mitättömäksi, Käyttöehtojen muut ehdot ovat voimassa. Festivus Media BV korvaa mitättömät ehdot uusilla ehdoilla ottaen huomioon ehtojen tarkoituksen ja kohteen mahdollisimman hyvin.  Artikla 3. Palvelu


  3.1 Festivus Media BV: n tarjoama Palvelu muodostuu mahdollisuudesta käyttää Alustaa, jolle Käyttäjä voi luoda Tilin. Luotuaan Tilin Käyttäjä voi lähettää ja vastaanottaa Viestejä muiden käyttäjien kanssa edellyttäen, että Käyttäjällä on riittävästi Pisteitä.

  3.2 Palvelun pääasiallinen tarkoitus on luoda yhteys Käyttäjän ja Alustan muiden käyttäjien välille mahdollistaen kommukointi heidän välillään Alustan välityksellä.

  3.3 Palvelun tarkoitus ei ole luoda kontakteja tosielämässä Käyttäjän ja Alustan muiden käyttäjien välille; Käyttäjän ei kuitenkaan ole kiellettyä tehdä sellaisia järjestelyjä Alustan muiden käyttäjien kanssa. Siten Festivus Media BV ei voi taata millään tavoin, että tällaisia kontakteja syntyisi Alustan välityksellä.

  3.4 Palvelun käyttäminen on sallittua ainoastaan Käyttäjille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot vahvistat olevasi vähintään 18-vuotias. Jos Käyttäjä ei ole vielä saavuttanut tätä ikää, jos hän ei voi hyväksyä Alustan sisältöä ja/tai asuu sen maantieteellisen alueen ulkopuolella, jolle Palvelu on kohdistettu, Käyttäjän on välittömästi lopetettava Palvelun käyttäminen ja irtisanottava Tilinsä. Jos Käyttäjä toimii tämän artiklan vastaisesti, Festivus Media BV:llä on oikeus poistaa välittömästi Käyttäjän Tili palauttamatta Käyttäjän Pisteitä.

  3.5 Käyttäjä takaa, että kaikki tieto, jonka hän lisää Tililleen on oikeata, täydellistä ja ajantasaista ja että kaikki muutokset tietoihin ja mielenkiinnon kohteisiin päivitetään Tilille Käyttäjän toimesta.

  3.6 Käyttäjän ei ole sallittua luoda Tiliä jonkun toisen henkilön nimellä tai luoda Tiliä keksitylle henkilölle. Festivus Media BV:llä on oikeus poistaa sellaiset Tilit välittömästi.

  3.7 Käyttäjä on aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän pitää Sisäänkirjautumistietonsa salaisina ja Käyttäjä on vastuussa kaikesta Alustan käytöstä, joka on tapahtunut hänen Sisäänkirjautumistiedoillaa. Jos käyttäjä tietää tai hänellä on syytä epäillä, että hänen Sisäänkirjautumistietonsa ovat oikeudettomien henkilöiden hallussa, hänen on ilmoitettava siitä Festivus Media BV:lle ottamalla yhteyttä osoitteeseen Support@festivusmedia.com. Ilmoitus ei kuitenkaan vaikuta Käyttäjän velvollisuuteen ryhtyä itse välittömästi riittäviin toimiin kuten vaihtaa Sisäänkirjatumistiedot.

  3.8. Käyttäjän on kiellettyä lisätä yhteystitoja kuten puhelinnumeroita, osoitteita, sukunimiä, URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai muita henkilötietoja. Festivus Media BV varaa oikeuden hylätä, muokata tai poistaa Tilin.

  3.9 Festivus Media BV varaa oikeuden luoda Alustalle profiileja ja lähettää Käyttäjälle viestejä näiden profiilien puolesta. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot, Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy että siten jotkin Alustan profiileista ovat keksittyjä ja ne on luotu ainoastaan Viestien vaihtamista varten eivätkä tosielämän tapaamiset ole mahdollisia.

  3.10 Festivus Media BV tekee parhaansa tarjotakseen Palvelua tarkoituksenmukaisesti ja ammattimaisesti. Palvelua tarjottaessa periaatteena on velvoite pyrkiä parhaaseen tulokseen. Siten Käyttäjä hyväksyy sen, että Alusta sisältää ainoastaan ne toiminnot ja muut ominaisuudet, jotka siinä ovat käyttöhetkellä (“sellaisena kuin on” -periaatteella). Siten Festivus Media BV toteaa nimenomaisesti, ettei Alustaan tai Internetsivuun liittyen anneta mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita, lupauksia tai vakuutuksia.

  3.11 Festivus Media BV:llä on – ilman etukäteisimoitusta ja korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta Käyttäjää kohtaan – aina oikeus vaihtaa ja/tai (väliaikaisesti) irtisanoa Palvelu (ja sen siältö), Tili ja/tai Alusta ja huoltaa Alustaa ilman etukäteisilmoitusta.

  3.12 Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuusssa Palvelun käyttämiseksi tarvittavan infrastruktuurin ja telekommunikaatiolaitteiden (mukaanlukien internetyhteys) hankkimisesta ja/tai toiminnasta.

  3.13 Käyttääkseen Palvelua Käyttäjällä on oltava tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ja tarvittavat asetukset Internetsivun käyttämiseksi asianmukaisesti, esimerkiksi pääsy internettiin. Käyttäjiä ohjeistetaan myös sallimaan JavaScript-toiminnot, evästeet ja ponnahdusikkunat. Vaikka työskentelemme varmistaaksemme Alustan yhteensopivuuden erilaisten laitteiden kanssa, emme voi taata sen toimivuutta kaikilla laitteilla ja on Käyttäjän vastuulla varmistaa järjestelmän vaatimukset. Alustan ja sen ominaisuuksien ja sisällön käytettävyys, saavutettavuus ja laatu saattavat vaihdella käytettävän laitteen perusteella.

  3.14 Tietojen, kuten puhelinnumeron, nettiosoitteiden ja sähköpostien, jakaminen suoraa toisten käyttäjien kanssa on kiellettyä. Festivus Media BV pitävät oikeuden estää, poistaa tai (osittain) sensuroida sääntöä rikkovat viestit. Tässä tapauksessa käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan takaisin viestin lähettämisestä aiheutuneita kustannuksia.  Artikla 4. Pisteet


  4.1 Saavuttaakseen Alustan täyden käyttöoikeuden, pitäen sisällään muun muassa mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa Viestejä, Käyttäjällä on oltava Pisteitä. Luodessaan Tilin Käyttäjä saa tietyn Festivus Media BV:n ennalta määrittelemän määrän Pisteitä, joilla Käyttäjä voi tutustua Alustaan. Festivus Media BV:llä on aina oikeus muuttaa tätä Pisteiden aloitusmäärää eikä Käyttäjälle siten synny mitään oikeuksia aiheeseen liittyvien aikaisempien viestien tai toisten Alustan käyttäjien saaman Pisteiden määrän perusteella.

  4.2 Käyttäjä voi ostaa lisää Pisteitä Alustan kautta. Pisteiden hinnat ilmoitetaan Internetsivulla ja Festivus Media BV voi aina muuttaa hintoja. Pyydämme tarkastamaan Pisteiden hinnan Internetsivulta ennen ostosta. Käyttäjän on maksettava Pisteet välittömästi. Esitettyihin hintoihin sisältyy aina arvonlisävero ja muut julkiset maksut. Maksutietojasi ja muita antamiasi tietoja käsitellään Yksityisyyskäytäntömme mukaisesti. Suosittelemme myös, että käyttäessäsi muita palveluntarjoajia ostaessasi Pisteitä, tutustut myös näiden palveluntarjoajien käyttöehtoihin ja yksityisyyskäytäntöihin.

  4.3 Festivus Media BV:n hallussa oleva tieto on ratkaiseva päätettäessa sitä yhteismäärää, jonka Käyttäjä on velkaa ostettuaan tietyn määrän Pisteitä, ellei Käyttäjä pysty osoittamaan, että tämä tieto on väärä.

  4.4 Käyttäjän Pisteiden määrä on näkyvissä Tilillä eikä Pisteiden määrästä lähetetä viestejä.

  4.5 Jos Käyttäjän Pisteet loppuvat hänen lähettäessään Viestiä, hänen on ostettava lisää Pisteitä ennen kuin Viesti voidaan lähettää.

  4.6 Pisteitä, jotka käytetään Käyttäjän vastuulle kuuluvan (teknisen) häiriön aikana, ei pääsääntöisesti palauteta. Käyttäjä voi tehdä kirjallisen hakemuksen koskien Festivus Media BV:n vastuulle kuuluvan (teknisen) häiriön seurauksena käytettyjen Pisteiden palauttamista. Tällaisissa tapauksissa palauttamisesta ei kieltäydytä kohtuuttomin perustein.

  4.7 Ostetut Pisteet ovat voimassa 12 kuukautta ostohetkestä. Käytettäessa Pisteitä aikaisimmin ostetut Pisteet käytetään ennen viimeisimmäksi hankittuja Pisteitä.  Artikla 5. Peruutusoikeus


  5.1 EU-lainsäädännön mukaisesti Käyttäjällä on oikeus perustaa Pisteiden ostamista koskeva sopimus 14 päivän kuluessa Pisteiden ostopäivästä, paitsi jos Käyttäjä on ostohetkellä hyväksynyt menettävänsä peruutusoikeuden vastaanottaessaan Pisteet. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Festivus Media BV toimittaa Pisteet välittömästi maksuhetkellä. Käyttäjä hyväksyy ja tiedostaa myös, että käyttämällä Alustaa ja ostamalla Pisteitä, hän luopuu oikeudestaan peruuttaa Pisteiden kauppa. Pisteitä ei voi muuttaa rahaksi. Joka tapauksessa peruutusoikeus päättyy 14 päivän kuluttua Pisteidne ostohetkestä.  Artikla 6. Sisältö


  6.1 Käyttäjän ei ole sallittua käyttää muiden Alustalla julkaisemaa Sisältöä, kuten heidän profiilejaan tai viestejään, muuten kuin Artiklassa 3.2 määritellyn tarkoituksen mukaisesti ja/tai muuten kuin henkilökohtaiseen käyttöön.

  6.2 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Sisältö, jonka hän julkaisee Alustalla voi olla muiden Alustan käyttäjien nähtävissä ja että muut käyttäjät voivat käyttää Sisältöä ja että Festivus Media BV ei vastaa tällaisesta käytöstä.

  6.3 Käyttäjän ei ole ikinä sallittua julkaista tai muuten jakaa Alustalla sellaista Sisältöä, joka i) loukkaa tai voi loukata Festivus Media BV:n, muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolien oikeuksia mukaan lukien Immateriaalioikeuksia ja yksityisyyteen liittyviä oikeuksia, ii) sisältää laitonta sisältöä tai viittaa sellaiseen sisältöön, iii) saattaa vahingoittaa Festivus Media BV:n mainetta, iv) sisältää luonteeltaan halventavaa, loukkaavaa, siveetöntä, pahantahtoista tai väkivaltaista sisältöä tai sisältöä joka muuten loukkaa vallitsevia soveliaisuusstandardeja, minkä arviointi on Festivus Media BV:n harkinnassa, v) tai on muuten laitonta. Käyttäjä on henkilökohtaisesti täydessä vastuussa kaikesta vahingosta, joka aiheutuu tämän määräyksen rikkomisesta.

  6.4 Tämä Internetisivusto tai Palvelu on luotu aikuisviihdettä varten; tavoitteenamme ei ole järjestää fyysisiä tapaamisia/kanssakäymistä jäsenillemme. Käyttäjä suostuu siihen, että saatamme käyttää muokattuja ja fiktiivisiä profiilejä aikuisviihdetarkoituksessa. Festivus Media BV pidättää nimenomaisesti itsellään oikeuden lähettää viestejä tälle sivustolle itse-luotujen profiilien avulla. Fyysinen kontakti näiden fiktiivisten käyttäjien kanssa ei ole mahdollista. Festivus Media BV ei ota vastuuta vahingoista ja haitoista, jotka tämän sivuston käyttö saattaa aiheuttaa, siinä laajuudessa jonka laki sallii.

  6.5 Festivus Media BV pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä Sisällöstä, kuten käyttäjän julkaisemasta kuvasta, mikäli tämä on Festivus Media BV:n mukaan tarpeellista, ilman että tämä antaa millään tavoin oikeuden käyttäjälle vaatia korvausta ja / tai hyvitystä ja / tai vastuuta Festivus Media BV:ltä. Julkaistu Sisältö poistetaan Alustalta Artiklassa 11 sovitun käytännön mukaisesti.

  6.6 Käyttäjiä kehoitetaan ilmoittamaan meille asiattomasta Sisällöstä. Hyväksymällä käyttöehdot vahvistat, että olet tietoinen huomautuskäytännöstä sekä siitä, että saatamme ryhtyä näiden käyttöehtojen mukaisiin toimiin, tällaisen ilmoituksen saatuamme.  Article 7. Yksityisyys


  7.1 Tilin luodessaan ja Alustaa käyttäessään Käyttäjä luovuttaa Festivus Media BV:lle henkilökohtaisia tietoja. Näitä henkilökohtaisia tietoja käsitellään Festivus Media BV: n tietosuojalausunnon ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saat lisätietoja kerätyistä tiedoista ja mahdollisesta käytöstä napsauttamalla yllä olevaa linkkiä, joka johtaa tietosuojalausumaan. Käyttämällä Alustaa suostut noudattamaan tietosuoja ehtojamme.

  7.2 Hyväksymällä kättöehdot hyväksyt ja sallit, että Festivus Media BV saattaa luovuttaa antamiasi tietoja, mikäli sitä vaaditaan lainmukaisesti kolmannen osapuolen pyynnöstä tai, mikäli me yksin harkitsemme, että tietojen luovuttaminen on järkevää (1) lain noudattamamisen varmistamiseksi, lainvalvonnan pyyntöjen tai käskyjen noudattamiseksi tai osana oikeudellista prosessia; (2) Festivus Media BV:n tai kolmannen osapuolen oikeuksien tai omaisuuden suojelemiseksi tai puolustamiseksi; tai (3) henkilön terveyden tai turvallisuuden suojelemiseksi, esimerkiksi tilanteessa jossa jotakuta (mukaanlukien käyttäjää) uhataan väkivallalla.

  7.3 Mikäli käyttäjä käsittelee muiden käyttäjien ja / tai kolmanten osapuolien henkilötietoja, käyttäessään Alustaa, käyttäjä on aina henkilökohtaisesti vastuussa tällaisesta käsittelystä. Käyttäjä takaa, että tällainen käsittely tapahtuu aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja Käyttäjä vapauttaa Festivus Media BV:n vastuusta tämän ostalta jokaisen kolmannen osapuolen vaatimuksen suhteen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä vahvistaa, että hän lähettää Viestejä ainoastaan Alustan kautta, eikä koskaan käytä Alustan muiden käyttäjien yhteystietoja lähettääkseen postituksia tai muita ei-toivottuja viestejä käyttäjille.  Article 8. Immateriaalioikeudet


  8.1 Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, mukaanlukien Internesivusto ja Alusta, sekä Internetsivuston ja Palvelun kautta käytettävissä olevat tiedot, kuten tekstit, sivuston ilme ja tunnelma,k käyttäjätilin malli, videomateriaali, äänimateriaali, visuaalinen aineisto tai valokuvausmateriaali, lukuun ottamatta Sisältöä, kuuluu yksinomaan Festivus Media BV:lle ja/tai sen lisenssinantajalle tai -antajille. Minkään sisällön tarkoitus näissä käyttöehdoissa, ei ole siirtää immateriaaltioikeuksia.

  8.2 Näissä käyttöehdoissa määrätyin ehdoin, Festivus Media BV takaa Käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, peruuttamattoman, yksinoikeudettoman, ei-alilisensoitatavan ja siirtymättömän pääsyn ja oikeuden käyttää ja Alustaa, näiden Käyttöehtojen mukaisten tavoitteiden mukaisesti.

  8.3 Käyttäjä säilyttää immateriaalioikeudet hänen julkaisemansa sisällön osalta. Sisällön julkaisemalla käyttäjä myöntää Festivus Media BV:lle automaattisesti ilmaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, alilisenssitodistuksen ja siirrettävän lisenssin julkaistakseen ja moninkertaistamaan tätä sisältöä siltä osin kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamisen yhteydessä.

  8.4 Festivus Media BV ylläpitää käyttäjätietokantaa, jota käytetään useilla verkkosivuilla. Käyttäjätiedot voidaan näyttää muilla sivustoilla kuin tässä Palvelussa. Festivus Media BV toimii kaikkien näiden sivustojen omistajana ja ylläpitäjänä. Käyttäjätiedot tallennetaan yhteen tietokantaan, jota hallitsee Festivus Media BV.

  8.5 Käyttäjällä ei ole lupaa millään tavoin sabotoida tai ohittaa mitään sellaisia teknisiä ja / tai organisaatiota koskevia rajoittavia toimenpiteitä, jotka Festivus Media BV on asentanut tai jotka on muulla tavalla integroitu Alustalle. Mikäli Festivus Media BV katsoo, että käyttäjä on käyttänyt Alustaa hankkimatta asianmukaisesti vaadittavat Pisteet, Festivus Media BV:llä on oikeus milloin tahansa periä kohtuullinen maksu tällaisesta käytöstä. Tämä ei estä muiden käytössäolevien (oikeudellisisten) keinojen käyttöä, kuten tilien käytön estäminen ja / tai tosiasiallisesti aiheutuneen vahingon palauttaminen, ylläkuvatun luvattoman käytön rankaisemiseksi.

  8.6 Käyttäjällä ei nimenomaisesti ole lupaa ladata, kopioida tai vaihtaa Festivus Media BV:n teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia materiaaleja, käyttää niitä käänteistekniikan suunnitteluun, julkaista niitä tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin edellä mainittujen ehtojen mukaisiin tarkoituksiin, jollei Festivus Media BV ole antanut asianmukaista suostumustaan tai jos asiassa sovellettava laki sallii tällaisen käytön.  Article 9. Takuut ja korvaukset


  9.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelu on ainoastaan työkalu, jonka avulla käyttäjä voi luoda yhteyden muihin Alustan käyttäjiin. Festivus Media BV ei näin ollen voi taata minkäänlaista tulosta, kuten suhteen alkua, tai kahden käyttäjän välistä tapaamista tosi-elämässä.

  9.2 Sen estämättä, mitä 3 artiklan 3 kohdassa määrätään, Festivus Media BV pyrkii vähentämään fiktiivisten profiilien määrää, mutta se ei voi sulkea pois tällaisten profiilien olemassaoloa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Festivus Media BV:llä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa Alustan muiden käyttäjien tileihin (ja niiden sisältöön) ennen kuin 11 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on vastaanotettu, ja että näiden profiilien sisältö heijastaa ainoastaan kyseisen käyttäjän mielipidettä. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa sellaisesta vahingosta, jonka käyttäjä on aiheuttanut (olemalla) yhteydessä, solmimalla sopimuksen tai suorittamalla jonkun muun teon, fiktiivistä profiilia käyttäen.

  9.3 Käyttäjä on vastuuvelvollinen ja hän korvaa täyden korvauksen Festivus Media BV:lle kaikkien kolmansien osapuolten vaatimuksista johtuvusta vahingoista, mukaanlukien Festivus Media BV:lle aiheutuneet vahingot ja kustannukset, jotka johtuvat (i) Käyttäjän aiheuttamasta epäonnistumisesta Noudattaa Festivus Media BV:n kanssa tehtyä sopimusta, (ii) Palvelua käytettäessä johtuvista käyttäjän toimista, (iii) käyttäjän lainvastaista teosta tai (iv) muusta Käyttöehtojen rikkomisesta johtuvasta vahingosta. Käyttäjä korvaa kaikki Festivus Media BV:n kärsimät vahingot ja kustannukset, liittyen yllä mainittuihin vaatimuksiin.

  9.4 Käyttäjä vakuuttaa Festivus Media BV:lle, että hänellä on oikeus käyttää Palvelua ja että hän toimii näiden Käyttöehtojen mukaisesti sekä kaiken voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

  9.5 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Festivus Media BV:llä ei ole mahdollisuutta vaikututtaa niiden kumppaneiden sivustoihin, jotka julkaisevat mainoksia ja / tai muita materiaaleja Alustalle ja / tai Festivus Media BV:n palveluihin. Nämä kumppanit ovat täydesti ja henkilökohtaisesti vastuussa toiminnastaan ja korvausvelvollisia ( näin ollen Festivus BV ole vastuussa tai korvausvelvollinen) näiden materiaalejen sisällön ja oikeellisuuden osalta.  Article 10. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoittaminen


  10.1 Käyttäjä on täydessä ja henkilökohtaisessa vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta Palveluun liittyvästä käytöstään sekä kaikista hänen kirjautumistietoja hyödyntävästä toiminnastaan - mukaan lukien julkaisemastaan sisällöstään - sekä kaikista tekemistään päätökistään ja/tai oikeudellista toimistaan (sekä niiden seurauksista). Hän vapauttaa Festivus Media BV:een vastuusta koskien kolmansien osapuolien vaatimuksisia tältä osin.

  10.2 Festivus Media BV:n korvausvelvollisuus rajoittuu välittömien vahinkojen korvaamiseen. Tämä koskee vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet yhtiön epäonnistumisesta noudattaa Käyttäjän kanssa solmittua sopimusta, lainvastaisesta teosta tai mistä tahansa toimesta tai laiminlyönnistä, jonka Festivus Media BV, sen työntekijät tai kolmansien osapuolten palkkaamat työntekijät ovat aiheuttaneet. Festivus Media BV: n vastuu tapahtumasta aiheutuvista välittömistä vahingoista (sarja yhdistettyjä tapahtumia pidetään yhtenä tapahtumana) ei ylitä sitä kokonaissummaa, jonka Käyttäjä on tämän sopimuksen perusteella maksamanut Festivus Media BV:lle tapahtumaa edeltävän kuuden (6) kalenterikuukauden aikana (ilman arvonlisäveroa). Festivus Media BV: n kokonaisvastuu ei kuitenkaan koskaan ylitä 500,00 € (ilman arvonlisäveroa).

  10.3 “Välittömällä vahingolla” tarkoitetaan ainoastaan:

  a. omaisuusvauriota;
  b. Kohtuullisia kuluja, jotka käyttäjän on suoritettava, jotta Festivus Media BV:n suoritukset ovat Festivus Media BV: n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisia;
  c. Kohtuulliset kulut, jotka aiheutuvat Käyttäjälle vahinkojen syytä ja laajuuden määrittäessä, siltä osin kuin nämä kulut koskevat sopimuksessa määriteltyä välitöntä vahinkoa;
  d. Kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat vahinkojen ehkäisestä tai rajoittamisesta siltä osin kuin käyttäjä voi todistaa, että nämä kulut ovat johtuneet Festivus Media BV:n kanssa solmitun sopimuksen tarkoittaman välittömän vahingon vähentämisestä.

  10.4 Festivus Media BV ei ole vastuussa 10.3 §: ssä tarkoitetuista muista vahingoista kuin välittömistä vahingoista, mukaan lukien seurauksista, jotka aiheutuvat Festivus Media BV:n kanssa tai niiden yhteydessä tehdyistä sopimuksista, mukaan lukien ja rajoituksetta; menetetyt voitot, menetetty liikevaihto, odotettujen säästöjen menetys ja muut vastaavat taloudelliset tappiot, kuten hyvän tahdon tai maineen tai muun satunnaisen, epäsuoran vahingon menettäminen tai rangaistuksen tai muuntyyppisten korvausten korvaaminen riippumatta siitä, onko käyttäjä ilmoittanut tällaisesta mahdollisesta vahingosta, korvauksesta tai menetyksestä.

  10.5 Jotta käyttäjä olisi oikeutettu vahingonkorvaukseen, hänen on ilmoitettava vahingosta Festivus Media BV: lle kirjallisesti 60 päivän kuluessa siitä, kun vahinko on syntynyt. Käyttäjän oikeus vaatia vahingonkorvausta minkä tahansa Festivus Media BV:n kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla, lainvastaisen toimenpiteen tai muun vahingon perusteella päättyy joka tapauksessa yhden vuoden kuluttua tapahtumasta, johon liittyen vaatimus esitettiin tai oikeustoimet laitettiin vireille.  Article 11. Lainvastaisesta sisällöstä raportoiminen


  11.1 Festivus Media BV ei ole vastuussa Alustan (laittoman) käytön aiheuttamista vahingoista eikä Festivus Media BV seuraa käyttäjien välistä viestikeskusetelua. Jäljempänä esitetyin edellytyksin ja asianmukaisen ilmoituksen saatuaan Festivus Media BV voi ainoastaan poistaa kiistattomasti lainvastaisen sisällön tai estää kiistattomasti lainvastaisen toiminnan.

  11.2 Festivus Media BV on perustanut menettelyn, jonka puitteissa Festivus Media BV:lle voidaan ilmoittaa Alustalla olevasta tai alustan kautta saatavilla olevasta laittomasta aineistosta. Asianmukaisen ilmoituksen voi lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: support@festivusmedia.com.

  11.3 Festivus Media BV pidättää itsellään oikeuden olla noudattamatta pyyntöä sisällön estämisestä tai toiminnan lopettamisesta, mikäli sillä on perusteltu syy epäillä ilmoituksen oikeellisuutta ta toimitettujen todisteiden laillisuutta tai mikäli etujen tasapainottaminen näin vaatii. Tämän yhteydessä Festivus Media BV voi vaatia Alankomaiden toimivaltaisen tuomioistuimen tekemää päätöstä, joka osoittaa, että kyseinen sisältö tai toiminta on kiistatta lainvastaista.

  11.4 Festivus Media BV:n ei ole missään tapauksessa pakko olla osapuolena ilmoituksen tekijän ja kolmannen osapuolen välillä.

  11.5 Ilmoituksen tehnyt henkilö vapauttaa Festivus Media BV:n vastuusta kolmannen osapuolen osoittamia vaatimuksia vastaan, jotka liittyvät materiaalin julkaisemisen estoon tai sisällön poistamiseen tai toiminnan lopettamiseen. Vastuuvapautus koskee myös kaikkia Festivus Media BV:lle tästä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia tai korvauksia, mukaanlukien muttei rajoittuen oikeudenkäyntikuluihin.

  11.6 1.6 Festivus Media BV kunnioittaa ja suojaa tällaisten ilmoitusten tekijöiden yksityisyyttä. Kaikki henkilötiedot, jotka se saa ilmoituksen yhteydessä, käsitellään aina tietosuojalain 1998 (Data Protection Act 1998) mukaisesti ja niitä käytetään vain ilmoituksen käsittelyyn.  Article 12. Sopimuksen kesto ja purkaminen


  12.1 Sopimuspuolten välinen sopimus koskien Alustan käyttöä on toistaiseksi voimassaoleva. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa ja poistaa tilin, joka päättää sopimuksen, jollei Käyttäjän maksuvelvollisuudesta muuta johdu. Mahdollisia hyvityksiä ja käyttämättöimiä Pisteitä ei palauteta tilin lopettamisen yhteydessä.

  12.2 Muiden käytettävissä olevien oikeudellisten keinojen lisäksi, Festivus Media BV katsoo, että sillä on aina oikeus, (tilapäisesti) rajoittaa, keskeyttää tai poistaa käyttäjän toiminnan Palvelun käytön yhteydessä, tilapäisesti tai pysyvästi poistaa tili, poistaa sisältö, lähettää varoitus palvelun lopettamisesta sekä kieltäytyä tarjoamasta palveluja erityisesti mutta ei ainoastaan, jos:

  a. Käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti;

  b. Festivus Media BV on sitä mieltä, että Käyttäjän toiminta voi vahingoittaa häntä itseään tai vahingoittaa tai johtaa korvausvelvollisuuteen muita Alustan käyttäjiä kohtaan, kolmansia osapuolia kohtaan tai Festivus Media BV:tä kohtaan. Festivus Media BV sulkee pois kaiken vastuun tämän osalta 10 artiklan mukaisesti.

  12.3 Sopimuspuolten välisen sopimuksen irtisanomisen jälkeen Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua päättyy välittömästi ja pääsy Palveluun evätään välittömästi, riippumatta sopimuksen päättymisen syystä. Sopimuksen päätyttyä Festivus Media BV poistaa Käyttäjän julkaiseman tilin ja / tai sisällön. Festivus Media BV: llä on oikeus käyttää kaikkia Käyttäjän alustalle julkaisemia sisältöjä, kuten 8.3 artiklassa määrätään. Sopimuksen päätyttyä Festivus Media BV poistaa kuitenkin Käyttäjän pyynnöstä kaikki Käyttäjän alustalle julkaisemat sisällöt tai muuttaa ne nimettömäksi. Festivus Media BV ei ole velvollinen toimittamaan käyttäjälle mitään sisältöä ja / tai muuntaa sisältöä sopimuksen päättymisen jälkeen.


  Article 13. Muuta

  13.1 Jos jokin näiden käyttöehtojen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tätä määräystä on rajoitettava tai se on poistettava mahdollisimman vähäisessä määrin, jotta nämä käyttöehdot pysyvät voimassa muilta osin.

  13.2 Festivus Media BV voi siirtää näistä käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmansille osapuolille ja ilmoittaa asiasta käyttäjälle. Jos käyttäjä pitää tällaista velvoitteiden siirtymistä kolmannelle osapuolelle kohtuuttomana, käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön ja purkaa sopimuksen.

  13.3 Näitä Käyttöehtoja ja kaikkea Palvelun käyttöä säännellään Alankomaiden lainsäädännössä.

  13.4 Kaikki käyttäjän ja Festivus Media BV: n väliset riidat toimitetaan Amsterdamin tuomioistuimen käräjäoikeuden toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jollei pakollisesta laista määrätä, että riita on toimitettava eri tuomioistuimelle.

  13.5 Mikäli käyttäjällä on Alustaan liittyviä valituksia, pyydämme olemaan yhteydessä Festivus Media BV:een alla olevien yhteystietojen avulla. Huomaathan lisäksi, että riita-asiat voidaan käsitellä Euroopan komission verkkovälitteisen riitojenratkaisuelimen avulla osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.  Article 14. Yhteydenotto

  Alustan ja verkkosivusto tarjoavat Festivus Media BV, joka on Alankomaiden lainsäädännön mukaan perustettu osakeyhtiö. Yhtiön päätoimipaikka on Haagin Bezuidenhoutseweg 161 ja se on merkitty kaupparekisteriin numerolla 60194235. Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä kirjeenvaihtoa edellä mainittuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Support@festivusmedia.com